วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Nissan navara 7 ที่นั่ง ทดสอบการชน

Nissan navara 7 ที่นั่ง 
ทดสอบการชน

เจอใน youtube ค่ะ ขอขอบคุณเจ้าของที่เอามาลงนะคะ

Nissan navara 7 ที่นั่ง

Nissan navara 
7 ที่นั่ง 2013

เจอใน youtube ค่ะ ขอขอบคุณเจ้าของนะคะ

Nissan Navara ลุยๆๆ

Nissan Navara 
ลุยๆๆ ดูไปเรื่อยๆ ค่ะ

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

Nissan การบำรุงรักษา

Nissan 
การบำรุงรักษา

ระยะ 10,000 กิโลเมตร

ระยะ 20,000 กิโลเมตร

ระยะ 40,000 กิโลเมตร

ข้อมูลจาก Nissan Thailand นิสสันประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

Nissan รถยนต์คันแรก

Nissan 
รถยนต์คันแรก
ข้อมูลจาก nissan.co.th
ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพสามิต www.excise.go.th 
คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก
1. เงื่อนไขการได้รับคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก
1.1 เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
1.5 คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.8 การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อรุ่นรถยนต์และจำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับคืนทาง www.excise.go.th หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ
3. การยื่นคำขอคืนเงินสามารถยื่นคำขอฯได้ 2 ช่องทางคือ
3.1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ
3.2 ผ่านทาง www.excise.go.th
เอกสารที่ยื่นพร้อมกับคำขอคืนเงินมีดังนี้
(2) สำเนาบัตรประชาชน
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
(5) สำเนาคู่มือการจดทะเบียน
(7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์
4. หากผู้ซื้อยื่นคำขอผ่านทาง www.excise.go.th ตามข้อ 3.2 จะต้องส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ตนแจ้งความประสงค์ไว้
5. เมื่อผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเปลี่ยนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่าซื้อ(Refinance) ให้ผู้ซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ตนได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามข้อ 3
6. ในการยื่นขอรับคืนเงินผู้ซื้อสามารถระบุสถานที่ที่จะขอรับเงินคืนได้ตามแบบคำขอทั่วประเทศ
7. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิทาง www.excise.go.th หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอฯไว้หรือทาง E-mail หรือ SMS ภายใน 3เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร
8. ผู้ซื้อเมื่อได้ครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไปจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือการคืนเงินจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด
9. หากผู้ซื้อได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้วและอยู่ระหว่างการครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปีหากกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรกผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับคืนไปส่งคืนทางราชการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
10. หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้องสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

Nissan Navara King Cab รูปภาพ

Nissan Navara King Cab 
รูปภาพ
มาดูรูปภาพของ Nissan Navara King Cab  สวยๆ กันค่ะ

Nissan Navara King Cab สี

Nissan Navara King Cab สี

สีขาว ไวท์ เพิร์ล
สีดำ แบล็ค สตาร์
สีเงิน บริลเลียม ซิลเวอร์
สีน้ำตาล เกย์ยิช บรอนซ์
สีเทา ทไวไลท์ เกรย์
เบาะหนังสีเทากราไฟต์
  

Nissan Navara king Cab ระบบป้องกัน

Nissan Navara king Cab 
ระบบป้องกัน
ไฟหน้า BI-XENON พร้อมปุ่มปรับสูง-ต่ำได้ 4 ระดับ
ABS SYSTEM
ดิสก์เบรกหน้าและดรัมเบรกหลังขนาดใหญ่ พร้อมระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อคขณะเบรกกะทันหัน ช่วยให้ควบคุมการขับขี่ หรือหักหลบสิ่งกีดขวางได้อย่างมั่นใจ
EBD SYSTEM
ระบบควบคุมและกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ปรับแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิสระทั้ง 4 ล้อ กระจายแรงเบรกตามน้ำหนักที่ลงในแต่ละล้อ เพิ่มความปลอดภัย ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง

Nissan Navara king Cab ความปลอดภัย

Nissan Navara king Cab 
ความปลอดภัย
ถุงลม SRS คู่หน้า (DUAL SRS AIRBAGS)
ทำงานอัตโนมัติกรณีเกิดการชนด้านหน้า โดยทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย ช่วยลดการบาดเจ็บของผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า